Članstvo u Matici hrvatskoj

Ako se želite učlaniti u Maticu hrvatsku, pošaljite ispunjenu pristupnicu na adresu

Matica hrvatska,
Ulica Matice hrvatske 2,
HR-10000 Zagreb.

Nakon što Glavni odbor potvrdi da ste primljeni u Maticu hrvatsku, poslat ćemo vam uplatnice za plaćanje godišnje članarine u iznosu od 150 kuna. Od 4. svibnja 2010. godišnja članarina za učenike i studente iznosi 50 kuna.
Umirovljenici plaćaju 50% ( 75 kn) od cijene članarine.

Nakon uplate u toj ćete godini ostvariti pravo na:
1.) 50% popusta za sva Matičina izdanja, osim za izdanja koja su već snižena
2.) godišnja pretplata na Vijenac ili Kolo ili Hrvatsku reviju
Možete uplatiti i dodatnih 70 kuna za poštanske troškove i slat ćemo vam časopis na kućnu adresu. U suprotnom, svoj primjerak moći ćete podizati u knjižari Matice hrvatske (Matičina 2, Zagreb) ili u svojem ogranku.

Iz Pravila Matice hrvatske

Članak 7.
Svrha je Matice hrvatske promicanje narodnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkoga, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života, te skrb za društveni razvitak.

Članak 8.
Matica hrvatska u smislu osobito:
– proučava i njeguje hrvatsku baštinu;
– pomaže i potiče suvremena umjetnička i znanstvena nastojanja;
– skrbi se o razvoju i osobitostima hrvatskoga jezika;
– vlastitim nakladnim programom u svim medijima i oblicima promiče svoje ciljeve;
– osniva ogranke, odjele te trgovačka društva radi promicanja svoje djelatnosti;
– organizira znanstvene i prigodne skupove, predavanja, izložbe, koncerte, tribine;
– pomaže i potiče nastojanja u duhu svoga programa, napose nastojanja svojih članova;
– surađuje s umjetničkim, znanstvenim, stručnim, prosvjetnim i ostalim udrugama i ustanovama u smislu zajedničkih ciljeva i prema posebnim ugovorima i sporazumima, napose s hrvatskim kulturnim društvima u drugim zemljama te maticama u drugih naroda.
– radi s mladeži u svim segmentima društva

Članak 12.
Članstvo u Matici hrvatskoj dobrovoljno je.
Članom Matice hrvatske može postati svaki punoljetni, poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske ili Hrvat s drugim državljanstvom koji želi ostvarivati njezin program te prihvati uvjete članstva.
Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi Matice hrvatske, ali bez prava odlučivanja u tijelima udruge, te ne mogu biti birane u njezina upravna i nadzorna tijela.