Govor dr. Joška Kalilića nakon što ga je skupština izabrala za novog predsjednika OMH u Splitu


Pozdravljam sve nazočne članove Ogranka MH u Splitu, sve goste i predstavnike medija. Posebno pozdravljam potpredsjednika MH g. Damira Barbarića i tajnika MH iz Zagreba g. Zorislava Lukića.
Zahvaljujem članovima skupštine na ukazanom povjerenju i mome izboru za predsjednika Ogranka MH u Splitu za sljedeći mandat.
Zahvaljujem dosadašnjem predsjedniku Ogranka g. Trpimiru Jurkiću za njegov rad u proteklom mandatu te za sav trud i napor da se usprkos nepovoljnih financijskih uvjeta Ogranak u Splitu održi i obavlja svoje programske zadaće unutar postavljenih ciljeva i sveukupnog programa središnjice MH.
Također zahvaljujem dosadašnjim članovima Upravnog odbora Ogranka koji su svojim entuzijazmom i zalaganjem doprinijeli opstanku i radu Ogranka u Splitu.
Što se tiče programskog rada Ogranka za sljedeće razdoblje, novi članovi Upravnog odbora i ja podržavat ćemo dosadašnje akcije i projekte Ogranka s naglaskom na nakladničku djelatnost, tiskanje časopisa „Hrvatska obzorja“, te osmišljavati nove projekte unutar smjernica koje su navedene
u čl. 7 statuta središnjice MH a to su:
istraživanje, čuvanje, razvijanje i promicanje narodnog i kulturnog identiteta na području umjetnosti, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarskog i javnog života te skrb za demografski društveni razvitak. MH koja je osnovana prije 176 g. i preko svojih 10 odjela djeluje na podrućju kulture, umjetnosti, znanosti, ljudskih prava i istraživanja.
Proučava i njeguje hrv. baštinu. Skrbi o statusu i razvoju hrv. Jezika, potiče suvremena umjetnička i znanstvena nastojanja. Organizira znanstvene skupove i predavanja, izložbe, koncerte, tribine. Surađuje s raznim udrugama i radi s mladeži te se bavi s nakladničkom djelatnošću.
Trenutačno financijsko i materijalno stanje u ogranku MH u Splitu:
1. Nepovoljno financijsko stanje
2. WEB stranica ogranka nije u funkciji
3. Fotokopirni aparat ne radi (nakon 2 popravka)
4. Printer ne radi
5. Nema klima uređaja
6. Nema redovitih sredstava za plaće tajnika i računovođe
7. Najamninu prostora grad je povisio od 700 k na 2300 kn

Stoga, molimo Grad i Županiju za pomoć Ogranku MH u Splitu kako bi mogao normalno funkcionirati.
Također, nadamo se da će i središnjica MH pomoći svom Ogranku drugoga največega grada u RH.
Obraćamo se i svim članovima Skupštine da svojim idejama, poznanstvima i utjecajem privuku potencijalne donatore u raznim institucijama i tvrtkama te pomognu Ogranku da bi što uspješnije radio i ostvario svoje projekte.
Vjerujem da ćemo dobrom voljom, entuzijazmom, upornošću i vašom potporom uspjeti riješiti ne samo trenutačne probleme nego i pomoći Ogranku da još uspješnije nastavi raditi na zadovoljstvo svih članova Ogranka, stanovnika grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.
Na kraju bih parafrazirao izreku bivšeg američkog predsjednika Johna Kennedyja i poručio:
„Ne pitajte što MH može učiniti za vas nego što vi možete učiniti za MH, tj. za Ogranak MH u Splitu“.

Comments are disabled.