Dr. Joško Kalilić, bivši predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Splitu ne miruje ni u mirovini. Kad god primjeti nešto po gradu zapušteno, odmah piše nadležnima. Tako je bilo i s ovim pismom Gradu Splitu o tvrđavi Gripe koja propada. Prenosimo njegovo pismo:

Zapuštenu tvrđavu Gripe treba što prije urediti i spriječiti njeno propadanje

Tvrđava Gripe je prvi vojni objekt u Splitu kojeg je 1991. hrvatska vojska  osvojila i privremeno preuzela pod svoju upravu. Uskoro je država donijela odluku da se vlasništvo i upravljanje nad tvrđavom prenese na grad Split.

 Največa je i najbolje očuvana tvrđava u Hrvatskoj. Izgrađena je u 17 stoljeću za obranu od turskih napada i pokušaja osvajanja grada Splita.  Splićani su je uspješno obranili  jer su znali da bi njeno osvajanje omogučilo turskoj vosci topovsko razaranje i osvajanje Splita koji je od tvrđave udaljen svega 500 m zračne linije. Može se reći da je Split opstao upravo zahvaljujući izgrađenoj i obranjenoj tvrđavi Gripe. Stoga je žalosno da joj se može dati  i epitet najzapuštenije tvrđave u Hrvatskoj što priložene fotografije potvrđuju.

 Iako su unutar tvrđave smještene tri velike institucije; Pomorski muzej, Hrvatski državni arhiv i Odjel likovne umjetnosti  nitko od njih nije službeno ovlašten čistiti i uređivati vanjsku i unutarnju stranu bedema tvrđave niti ima interesa za povremenu organizaciju dobrovoljnih akcija čišćenja i uređivanja cjelovite tvrđave. Nadamo se da će grad Split inzistirati na premještaju navedenih institucija  kako bi se cijeloviti projekt konačnog izgleda tvrđave Gripe mogao realizirati.

Vrijedno je spomenuti da se unutar zidina bedema nalazi  jedina crkvica u Splitu posvećena sv. Anti. Izgrađena je 1657 i oko 200 godina je vjernici nisu mogli koristiti  jer je tvrđava bila u kontinuiranoj vojnoj uporabi (Mleci, Francuska, Austrija, Italija, JNA).

Zbog pretjerane zapuštenosti i očitog propadanje djelova tvrđave uz neposrednu opasnost za građane i njihovu imovinu te nebrige uprave grada Splita, motivirani volonteri i ljubitelji tvrđave Gripe (među njima i nekoliko volontera iz razvijenijih evropskih zemalja) organizirali su prije 6 godina akciju čišćenja velikih količina komunalnog i bio otpada uz pripomoć Parkova i nasada koji su uklonili visoku i suhu travu, brojne pajasene te suhe borove. Čak su i djelatnici HGSS-a pomagali uklanjanju raslinja na visokim strmim zidinama.

Nakon završetka volonterske akcije mogla su se jasnije uočiti  brojna oštečenja na vanjskim i unutrašnjim zidovima bedema. Ulaz u tvrđavu je već tada a i danas najopasnije mjesto tvrđave jer rahlo postavljene gromade kamenja na povišenim djelovima ulaza predstavljaju veliku opasnost od urušavanja na pješake i vozila. Volonterska akcija je otkrila i podzemni tunel(dug oko 50 m) ispod širokih zidova bedema za koji se do tada nije ni znalo a vjerojatno je služio u vojne svrhe.

 Na dopis volontera Ministarstvu kulture s molbom za pomoć kako urediti zapuštenu tvrđavu Gripe, odgovoreno je:

 „Skrećemo pozornost da je ovo, iznimno značajno kulturno dobro, u vlasništvu grada Splita koji ima obvezu čuvati i održavati navedeno kulturno dobro, odnosno upravljati njime sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Inicijativu i cjeloviti program upravljanja tvrđavom koji između ostalog uključuje plan i provedbu interventnih zahvata sustavne obnove i prezentacije tvrđave te njenog održavanja treba utvrditi grad Split. Konzervatorski odjel u Splitu kao nadležno tijelo Ministarstva kulture stoji na raspolaganju za stručnu suradnju“- zaključuju iz Ministarstva kulture.

Sadašnjim pregledom tvrđave vidljivo je da je stanje vrlo loše i praktički slično onom ili još gore prije navedene volonterske akcije (prije 6 godina) i očito je da grad Split kao vlasnik tvrđave ne poduzima nužne i redovite mjere ne samo za popraviti sadašnje stanje nego i za sve što je potrebno za poboljšanje stanja i izgleda tvrđave. Na ulazu u tvrđavu  nema nikakvog  znaka za turiste da se nalaze pred ulazom u tvrđavu kao važnom povijesno-kulturnom dobru. Ako bi turisti slučajno i ušli u pokušaju hodanja i razgledavanja bedema tvrđave u želji da dožive lijepi pogled na splitsku luku, Marjan i okolne otoke, to ne bi bilo moguće zbog visoke trave i veće količine raznog otpada.

Priložene fotografije jasno pokazuju da ni volonterska akcija prije 6 godina nije potakla upravu grada Splita da redovito održavaju tvrđavu te da saniraju sve što je oštećeno i opasno za pješake i posjetitelje.

 Tvrđava Gripe je jedna od največih žarišta pajasena u Splitu koji vidljivo uništava zidine tvrđave. Svojim agresivnim rastom i jakim korijenjem razmiču kamene blokove zidina koji se lako urušavaju i mogu ugroziti ljude i vozila.

 Žalosno je za vidjeti više stabala smokve (visoke 3-5 m) kako rastu iz sredine zidova bedema što je nedopustivo i dokaz je potpune nebrige nadležnih službi grada Splita.

Zaključak: Budući da je potencijal lijepe i velike tvrđave za domaća kulturno-zabavna događanja i turiste veliki, nužno je u suradnji s konzervatorima izraditi projekt koji bi tvrđavu Gripe uz Dioklecijanovu palaču uvrstio u največu kulturno-povijesnu  atrakciju grada Splita. U tom pogledu bi kao uzor mogle poslužiti uređene tvrđave u Šibeniku. Potrebna financijska sredstva mogu se osigurati iz evropskih fondova što predlaže i  Ministarstvo kulture.

Treba što hitnije pokositi svu travu (ljeti jedan opušak uz suhu i visoku travu lako može izazvati veći požar), ukloniti nagomilani komunalni i biootpad a posebno sve pajasene i borove koji svojim korijenjem „guraju“ zemlju i kamenje niz zidine uz koje hodaju pješaci i igraju se brojna djeca a prisutna su i parkirana vozila (ako je potrebna dodatna radna snaga volonteri će gradskoj upravi ponovo rado pomoći).

Uprava grada Splita, Konzervatorski odjel, Turistička zajednica Split i Društvo arhitekata trebali bi zajedničkom suradnjom poraditi na projektu  konačnog izgleda tvrđave Gripe u suvremenim uvjetima a do tada treba redovito čistiti, uređivati, održavati i sanirati sva  prisutna oštećenja izvan i unutar zidina tvrđave.

Tvrđava Gripe je neprocjenjivo kulturno-povijesno blago Splita koje zaslužuje punu pažnju svih odgovornih institucija u gradu Splitu jer je tvrđava u doba turskih osvajanja obranila grad pa možemo slobodno reći da nije izgrađena i obranjena tvrđava Gripe ne bi bilo danas ni Splita.

Dr. Joško Kalilić, organizator volonterske akcije i autor projekta “Čista i uređena tvrđava Gripe” 

Comments are disabled.