OGRANAK MATICE HRVATSKE U SPLITU     

Split, 3. travnja 2023.

 

KNJIŽEVNIM STVARATELJIMA

KNJIŽEVNIM UDRUGAMA I SEKCIJAMA

ŽUPANIJSKIM ZAJEDNICAMA KULTURNO UMJETNIČKIH UDRUGA       

MEDIJIMA

 

Poštovani!

Ogranak Matice hrvatske u Splitu objavljuje KNJIŽEVNI NATJEČAJ za Prvi festival zavičajne književnosti koji će se održati u listopadu 2023. u Splitu.

Pozivamo autore da pošalju svoje radove na natječaj OMH u Splitu i izbore se za sudjelovanje na Festivalu.

Pravila Festivala zavičajne književnosti dostavljamo u privitku.

Iz Pravila izdvajamo:

Cilj Festivala je poticanje i promicanje kvalitetnoga književnog stvaralaštva hrvatskih zavičajnih književnika koji pišu hrvatskim jezikom, poticanje i njegovanje  štokavskog i čakavskog narječja, afirmacija zavičajnih književnika i njihovih djela te obogaćivanje hrvatske pisane baštine.

PRIJAVE NA NATJEČAJ I PRAVO SUDJELOVANJA

 • Na natječaj se mogu prijaviti autori koji tematski i jezično pokrivaju područje zavičajne književnosti Splitsko-dalmatinske županije.
 • Autori ne moraju biti članovi Matice hrvatske ni Društva hrvatskih književnika ili neke druge književne udruge.
 • Na natječaj se primaju poetski, prozni i dramski radovi na štokavskom i čakavskom narječju hrvatskoga standardnog jezika.
 • Autori poetskih radova na natječaj mogu poslati jednu zbirku pjesama, poemu ili ostale poetske oblike.
 • Autori proznih radova na natječaj mogu poslati jedan prozni rad (pripovijetku ili novelu, putopis, esej, roman ili drugi prozni oblik).
 • Autori dramskih tekstova na natječaj mogu poslati jedan rad u cijelosti, napisan prema formalnim zahtjevima drame.
 • Jedan autor može na natječaj poslati radove u sve tri kategorije.
 • Radovi koji se šalju na natječaj ne smiju biti prethodno objavljeni (tiskana i digitalna izdanja i mrežne objave – Facebook i dr.), a dramski tekstovi ni objavljeni ni uprizoreni (do objave rezultata natječaja).
 • Autori se ne mogu prijaviti na natječaj s istim radom za koji već dobivaju potporu države odnosno drugog tijela (ministarstva, županije, grada i dr.).
 • Radovi iz područja stvaralaštva za djecu ne ulaze u konkurenciju natječaja.
 • Svi radovi trebaju biti napisani osobnim računalom ili strojopisom, potpisani šifrom i ne vraćaju se autorima poslije vrjednovanja.
 • Na natječaj se mogu prijaviti autori stariji od 15 godina, koji uplate kotizaciju za sudjelovanje u iznosu od 10 eura.

UPUTE ZA SLANJE RADOVA NA NATJEČAJ

 • Radove je prema uputama u nastavku potrebno poslati poštom na adresu: Ogranak Matice hrvatske u Splitu, Marmontova ul. br. 1/II.,
 • 21 000 Split.
 • Prijava (dostavljena u omotnici) treba sadržavati:
 • Radove u 3 primjerka u tiskanom obliku potpisane isključivo šifrom, bez navođenja imena i drugih podataka autora, te na USB sticku.
 • Prijavnicu s podatcima o autoru treba priložiti u posebnoj zatvorenoj omotnici s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja i anonimnost autora prilikom donošenja odluka članova Povjerenstva). Prijavnicu za natječaj dostavljamo u privitku.
 • Uz prijavnicu s podatcima o autoru potrebno je priložiti i potvrdu o uplaćenoj kotizaciji.
 • Autori koji na natječaj šalju radove u više kategorija (poezija/proza/drama) radove mogu poslati u istoj omotnici (po tri primjerka za svaku prijavljenu kategoriju) te pod istom šifrom.
 • Prijava je dostavljena u roku i valjana je ukoliko je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja nadnevka koji je naznačen kao rok za prijavu na ovaj natječaj (1. svibnja 2023.) te ukoliko je dostavljena u skladu s gore navedenim uvjetima.
 • Kotizaciju za sudjelovanje u iznosu od 10 eura potrebno je uplatiti na račun OMH u Splitu otvoren kod OTP banke, IBAN HR 7424070001100584195 (u pozivu na broj upisati OIB uplatitelja). Na uplatnicama u rubriku uplatitelj molimo navesti ime i prezime, a u rubriku svrha doznake: Kotizacija za Prvi festival zavičajne književnosti).
 • Nepotpune prijave, radovi poslani nakon isteka roka za slanje radova, kao i sve prijave koje nisu u skladu s Pravilima Festivala i propozicijama raspisanog književnog natječaja ne će biti uzete u razmatranje ili mogu biti naknadno izuzete iz odabira za Festival.

VRJEDNOVANJE I ODABIR RADOVA ZA FESTIVAL

 • Po završetku natječaja, Prosudbeno povjerenstvo vrjednovat će pristigle radove koji će biti naknadno predstavljeni na Festivalu i tiskani u nakladi Ogranka Matice hrvatske u Splitu i sunakladi ogranka s čijeg je područja odabrani autor.
 • Rezultati natječaja bit će objavljeni po završetku rada Prosudbenog povjerenstva.
 • PROGRAM FESTIVALA bit će održan u Splitu u listopadu 2023. godine, a točan datum bit će naknadno objavljen. Program će obuhvatiti  nastup odabranih autora, stručne osvrte članova Prosudbenog povjerenstva te dodatni prigodni program.
 • Za dodatne informacije možete kontaktirati Ogranak Matice hrvatske u Splitu na e-mail maticahrvatska.st@gmail.com,
 • Natječaj je otvoren od 3. travnja do 1. svibnja 2023.

 

Ogranak Matice Hrvatske u Splitu želi vam mnogo uspjeha i književnoga nadahnuća.

predsjednica  OGRANKA MATICE HRVATSKE U SPLITU 

Snježana ŠETKA

 

PRAVILA Festivala zavičajne književnosti-1

PRIJAVNICA.docx omh split-1

SUGLASNOST za objavljivanje-1

 

Comments are disabled.