Pučke fešte kroz religijske i društvene aspekte: Gospa Vrpoljačka i Gospa Sinjska, Sudamja i Vodičke žudije

Ogranak Matice hrvatske u Splitu Marmontova 1/II Čast nam je pozvati Vas na  predavanje “Pučke fešte kroz religijske i društvene aspekte: Gospa Vrpoljačka i Gospa Sinjska, Sudamja i Vodičke žudije” koje će održati apsolventi sociologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu   Krunoslav Malenica, univ. bacc. soc. Marko Mustić, univ. bacc. soc  Srijeda, 8. svibnja u 18.00 sati Dvorana Ogranka Matice hrvatske u Splitu, Marmontova 1/II Radujemo se Vašem dolasku! ...

Ogranak Matice hrvatske U Splitu – Pozivnica za predavanje prof. Magdalene Mrčele

Ogranak Matice hrvatske u SplituMarmontova 1/II Čast nam je pozvati Vas na predavanje CEZAROVE POSLJEDNJE RIJEČI: DENOTACIJA, POLISEMIJA ILI BILINGVIZAM?autoriceMagdalene Mrčele, prof. gošća predavanjaJelena Đorđević, prof. Četvrtak, 28. veljače u 18.00 sati Dvorana Ogranka Matice hrvatske u Splitu, Marmontova 1/II (Što je Cezar rekao trenutak prije svoje nasilne smrti? Kojim je jezikom govorio? Je li mu Brut bio sin? Koji je Cezarov materinski jezik?) Radujemo se Vašem dolasku! ...

Predstavljanje zbirke humoreski Nikole Kujundžića 28. 2.

Prof. dr. sc. Nikola Kujundžić, umirovljeni dekan Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu, nakon više knjiga o našim pučkim ljekarušama, objavio je zbirku autobiografskih humoreski “Ne zaboravi se smijati” koja će biti predstavljena u četvrtak 28. veljače 2019. u 18 sati u Gradskoj knjižnici Marka Marulića. U prigodnom programu o knjizi će govoriti Mladen Vuković, Ante Žužul Marinović i autor.  ...