Ogranak Matice hrvatske u Splitu organizira tri nagradna natječaja  za najbolju pjesmu o Splitu pod nazivom:

  1. Grad Split,   2. Splitska Pjaca,    3. Peristil

Povodom 70. obljetnice  Ogranka Matice hrvatske  u Splitu i 180 obljetnice Matice hrvatske, Ogranak u Splitu organizira nagradni natječaj za najbolju pjesmu o Splitu, splitskoj Pjaci (Narodni trg) i Peristilu.

Ogranak Matice hrvatske u Splitu nastavlja i u 2022. godini sa svojim programom poticanja mladih osoba na čitanje i pisanje pjesama te je do sada organizirao nagradni natječaj za najbolju pjesmu o Marjanu i splitskoj Rivi a ove godine nastavlja s natječajem za najbolju pjesmu za druge znamenite  djelove grada Splita.

Pravo sudjelovanja na natječaj imaju svi zainteresirani punoljetni građani koji žive i rođeni su u RH nakon 1. siječnja 1990. (time želimo motivirati mlađe građane na pisanje pjesama).

Na natječaj se primaju neobjavljene pjesme koje se mogu pisati na standardnom hrvatskom jeziku i na čakavici. Natječajno povjerenstvo će odabrati tri najbolje pjesme od svakog naslova i nagraditi njihove autore s tri novčane nagrade za svaki naslov: prva nagrada -1.000 kn, druga – 500 kn i treća -300 kn.

Zbog pandemije i posebnih epidemioloških mjera sve pjesme za natječaj mogu se slati poštom na adresu:  Ogranak Matice hrvatske u Splitu, Marmontova 1, Split ( u većoj kuverti staviti tekst s lozinkom i manju kuvertu u kojoj se nalazi ista lozinka s podacima autora – ime i prezime, adresa stanovanja, godina rođenja, mjesto rođenja, br. mobitela i e-adresa). Na kuverti naznačiti „Natječaj za najbolju pjesmu o Splitu…“  Ista osoba može se natjecati na sva tri natječaja.

Pjesme s podacima autora mogu se prema želji također poslati i na e-adresu: josko.kalilic@gmail.com

Tekst natječaja objavit će se na mrežnim stranicama Ogranka u Splitu (Webu i Facebooku ) i Matice hrvatske u Zagrebu, te u medijima.

Najbolje nagrađene pjesme objavit će se na Webu i Facebooku OMH u Splitu, časopisu Ogranka „Hrvatska obzorja“, književnom listu za umjetnost, kulturu i znanost  Vijencu u nakladi MH, te u medijima.

Dodjela nagrada autorima nagrađenih pjesama obavit će se u OMH u Splitu ili nekoj drugoj pogodnoj i otvorenoj lokaciji u Splitu uoči Dana grada Splita.

Natječaj traje od dana objave do 15. travnja 2022. Za sva pitanja u vezi natječaja može se nazvati mob: 098 9234 669 ili na e-mail: josko.kalilic@gmail.com

Smatramo da će sudjelovanje mladih autora na ovom natječaju pridonijeti čitanju i pisanju pjesama kao i većoj ljubavi prema gradu Splitu, posebno prema njegovim znamenitostima koje na određeni način simboliziraju grad Split i doprinose njegovoj prepoznatljivosti u zemlji i inozemstvu.

Ogranak Matice hrvatske u Splitu

Joško Kalilić, predsjednik

Comments are disabled.